Hàng rào mèo bằng nhựa – Kích thước mắt lưới 18mm

Số của bài viết: 2834
Thông tin:

Hàng rào con mèo bằng nhựa rộng 2m cứng chắc này được làm từ polyetylen ép đùn 80gsm. Loại lưới này chống mục nát và ổn định tia cực tím.

 • Đã bán trên mỗi mét tuyến tính
 • Lưới rộng 2m
 • Được sản xuất từ ​​polyethylene đùn 80gsm (hầu hết các đối thủ cạnh tranh cung cấp 60gsm)
 • Lưới được ổn định bằng tia UV
 • Lưới được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật lâu dài và nặng nề
 • Sự miêu tả

Hàng rào con mèo bằng nhựa rộng 2m cứng chắc này được làm từ polyetylen ép đùn 80gsm. Loại lưới này chống mục nát và ổn định tia cực tím.

 • Đã bán trên mỗi mét tuyến tính
 • Lưới rộng 2m
 • Được sản xuất từ ​​polyethylene đùn 80gsm (hầu hết các đối thủ cạnh tranh cung cấp 60gsm)
 • Lưới được ổn định bằng tia UV
 • Lưới được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật lâu dài và nặng nề