Hệ thống bảo vệ cho búa và lưới ném đĩa

Số của bài viết: 4704
Thông tin:

 

  • Để làm cho lưới an toàn búa và đĩa dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ, chúng được viền bằng dây 12 mm dọc từ trên xuống theo hai mặt trước. Các mắt cáp và dây kéo tương ứng được tích hợp dọc phía trên để nâng lưới
  • Hệ thống này phù hợp với tất cả các lưới an toàn búa và đĩa
  • Sự miêu tả
  • Để làm cho lưới an toàn búa và đĩa dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ, chúng được viền bằng dây 12 mm dọc từ trên xuống theo hai mặt trước. Các mắt cáp và dây kéo tương ứng được tích hợp dọc phía trên để nâng lưới
  • Hệ thống này phù hợp với tất cả các lưới an toàn búa và đĩa