Hệ thống dây & Trụ chim 150mm x 4mm – Gói 100

Số của bài viết: 2151
Thông tin:

 

 • Hệ thống bưu điện & dây tiêu chuẩn Huck
 • Thép không gỉ 316 lớp
 • Trụ 150mm x 4mm
 • Lỗ khoét 2,5mm
 • Kết thúc vát
 • Gói 100
 • Sự miêu tả
 • Hệ thống bưu điện & dây tiêu chuẩn Huck
 • Thép không gỉ 316 lớp
 • Trụ 150mm x 4mm
 • Lỗ khoét 2,5mm
 • Kết thúc vát
 • Gói 100