Hệ thống neo nối đất bằng cáp thép không gỉ

Số của bài viết: 2897
Thông tin:

Mỏ neo trên mặt đất này bao gồm:

  •  Cáp dây thép 3 mm
  •  Dài 40 cm, và vòng lặp.

Nó được đập xuống đất bằng cách sử dụng một thanh tròn, dài 45 cm, và sau đó được lấy ra. Khi vòng dây cáp được kéo, mỏ neo sẽ quay theo đường chéo trên mặt đất trở thành neo chắc chắn.

Kháng chiến: xấp xỉ. 100 kg.

  • Sự miêu tả

Mỏ neo trên mặt đất này bao gồm:

  •  Cáp dây thép 3 mm
  •  Dài 40 cm, và vòng lặp.

Nó được đập xuống đất bằng cách sử dụng một thanh tròn, dài 45 cm, và sau đó được lấy ra. Khi vòng dây cáp được kéo, mỏ neo sẽ quay theo đường chéo trên mặt đất trở thành neo chắc chắn.

Kháng chiến: xấp xỉ. 100 kg.