Hog Ring Plier Regur (r) DOZ 20

Số của bài viết: 2332
Thông tin:

 

 • Hog Ring Kìm Regur (R) DOZ 20
 • Kẹp giữ 50 vòng heo
 • Lý tưởng để buộc chặt lưới kiểm soát chim và lưới thép một cách hiệu quả
 • Cứng cáp
 • Dễ sử dụng
 • Tải đầy đủ dải 50 vòng heo
 • Sự miêu tả
 • Hog Ring Kìm Regur (R) DOZ 20
 • Kẹp giữ 50 vòng heo
 • Lý tưởng để buộc chặt lưới kiểm soát chim và lưới thép một cách hiệu quả
 • Cứng cáp
 • Dễ sử dụng
 • Tải đầy đủ dải 50 vòng heo