Hộp điểm cricket với các số điện báo (Chỉ dành cho mặt ghi bàn)

Số của bài viết: 719
Thông tin:

Hộp điểm cricket với các số điện báo (Chỉ dành cho mặt ghi bàn)

  • Hộp điểm cricket đen với số màu trắng
  • Cung cấp biển số điện báo 
  • Kích thước khoảng 2,74mx 3,36m  
  • Sự miêu tả

Hộp điểm cricket với các số điện báo (Chỉ dành cho mặt ghi bàn)

  • Hộp điểm cricket đen với số màu trắng
  • Cung cấp biển số điện báo 
  • Kích thước khoảng 2,74mx 3,36m