Hộp điểm môn cricket trên bánh xe với người ghi điểm

Số của bài viết: 713
Thông tin:

Hộp điểm môn crikê trên bánh xe với người ghi điểm

 • Hộp điểm tĩnh được làm từ lớp bên ngoài
 • Cung cấp biển số điện báo
 • Mặt ghi điểm Matt Black với White Gloss bên trong
 • Người ghi bàn trung tâm nở
 • Rộng 3,36m x cao 2,74m phía trước và 2,44m phía sau
 • Sự miêu tả

Hộp điểm môn crikê trên bánh xe với người ghi điểm

 • Hộp điểm tĩnh được làm từ lớp bên ngoài
 • Cung cấp biển số điện báo
 • Mặt ghi điểm Matt Black với White Gloss bên trong
 • Người ghi bàn trung tâm nở
 • Rộng 3,36m x cao 2,74m phía trước và 2,44m phía sau