Jumper cao su

Số của bài viết: 3698
Thông tin:

Bạn có thể nhảy cao hơn với Cao su Jumper khi làm việc với đối tác

Thiết bị :

  • 6 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 1,55 m / 1,45 m, màu đặc biệt (đỏ hoặc xanh) có sẵn với một khoản phụ phí
  • 1 dây cao su chắc chắn (dày 12 mm), có chèn vải
  • Sự miêu tả

Bạn có thể nhảy cao hơn với Cao su Jumper khi làm việc với đối tác

Thiết bị :

  • 6 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 1,55 m / 1,45 m, màu đặc biệt (đỏ hoặc xanh) có sẵn với một khoản phụ phí
  • 1 dây cao su chắc chắn (dày 12 mm), có chèn vải