Keo dán thân thiện với môi trường CT-1 Grey

Số của bài viết: 2060
Thông tin:

 

  • Không dung môi, chất kết dính chất lượng cao.
  • Thích hợp cho hầu hết các bề mặt công trình, ngay cả trong điều kiện ẩm ướt.
  • Quá sơn, lý tưởng cho các tình huống nhạy cảm về mặt thẩm mỹ.
  • Sự miêu tả
  • Không dung môi, chất kết dính chất lượng cao.
  • Thích hợp cho hầu hết các bề mặt công trình, ngay cả trong điều kiện ẩm ướt.
  • Quá sơn, lý tưởng cho các tình huống nhạy cảm về mặt thẩm mỹ.