Keo dính đen Power Grab ‘N’ Bond

Số của bài viết: 2063
Thông tin:

 

  • Chất kết dính công nghiệp, không dung môi.
  • Độ bám dính ban đầu cực cao, thậm chí có thể được sử dụng trên các ứng dụng thẳng đứng.
  • Lý tưởng để sử dụng với Mòng biển.
  • Sự miêu tả
  • Chất kết dính công nghiệp, không dung môi.
  • Độ bám dính ban đầu cực cao, thậm chí có thể được sử dụng trên các ứng dụng thẳng đứng.
  • Lý tưởng để sử dụng với Mòng biển.