Keo Silirub 2 (trong) 310ml

Số của bài viết: 2075
Thông tin:

 

  • Keo Silirub 2 (trong) 310ml
  • Đối với khoảng 10m tăng vọt
  • Nhiệt độ ứng dụng +5 c đến +25 c
  • Sự miêu tả
  • Keo Silirub 2 (trong) 310ml
  • Đối với khoảng 10m tăng vọt
  • Nhiệt độ ứng dụng +5 c đến +25 c