Kẹp bảng điều khiển năng lượng mặt trời cho lưới chim – 10 Gói

Số của bài viết: 2250
Thông tin:

 

  • Nhựa ổn định UV
  • Chỉ thích hợp cho các tấm có rãnh mặt dưới trở lại tối thiểu 20mm
  • Khuyến nghị mỗi 450mm
  • Dễ dàng kẹp vào các tấm, không cần khoan
  • Sự miêu tả
  • Nhựa ổn định UV
  • Chỉ thích hợp cho các tấm có rãnh mặt dưới trở lại tối thiểu 20mm
  • Khuyến nghị mỗi 450mm
  • Dễ dàng kẹp vào các tấm, không cần khoan