Kẹp cầu 20mm – Gói 10

Số của bài viết: 2383
Thông tin:

 

 • Kẹp cầu (QE2’s)
 • Sửa chữa để cố định lưới vào dầm kim loại
 • Kích thước hàm 20mm
 • Chiều sâu hàm 20mm
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Kẹp cầu (QE2’s)
 • Sửa chữa để cố định lưới vào dầm kim loại
 • Kích thước hàm 20mm
 • Chiều sâu hàm 20mm
 • Gói 10