Kẹp cầu điều chỉnh 19mm-50mm

Số của bài viết: 2386
Thông tin:

 

  • Kẹp cầu điều chỉnh
  • Cố định có thể điều chỉnh để cố định lưới vào dầm kim loại
  • Kích thước hàm 19mm-50mm
  • Chiều sâu hàm 25mm
  • Sự miêu tả
  • Kẹp cầu điều chỉnh
  • Cố định có thể điều chỉnh để cố định lưới vào dầm kim loại
  • Kích thước hàm 19mm-50mm
  • Chiều sâu hàm 25mm