Kẹp chùm 17-20mm, mạ kẽm – Gói 100

Số của bài viết: 2450
Thông tin:

 

  • Kẹp chùm
  • Mạ kẽm
  • 17-20mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Kẹp chùm
  • Mạ kẽm
  • 17-20mm
  • Gói 100