Kẹp chùm 2-4mm, mạ kẽm – Gói 100

Số của bài viết: 2437
Thông tin:

 

  • Kẹp chùm
  • Mạ kẽm
  • 2-4mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Kẹp chùm
  • Mạ kẽm
  • 2-4mm
  • Gói 100