Kẹp cửa sổ gai chim cho chính xác – 10 Gói

Số của bài viết: 2057
Thông tin:

 

  • Kẹp cửa sổ điểm ghim
  • Gói 10
  • Gắn trực tiếp vào khung cửa sổ mở ra ngoài
  • Chỉ dành cho P002, P004 và PP04
  • Sự miêu tả
  • Kẹp cửa sổ điểm ghim
  • Gói 10
  • Gắn trực tiếp vào khung cửa sổ mở ra ngoài
  • Chỉ dành cho P002, P004 và PP04