Kẹp dây 3mm, mạ kẽm – Gói 50

Số của bài viết: 2263
Thông tin:

 

  • Kẹp dây mạ kẽm 3mm
  • Thích hợp cho dây mạ kẽm 2mm
  • Gói 50
  • Sự miêu tả
  • Kẹp dây mạ kẽm 3mm
  • Thích hợp cho dây mạ kẽm 2mm
  • Gói 50