Kẹp dây & Khóa căng cho cáp thép 6mm

Số của bài viết: 4546
Thông tin:

 

  • Grommets và khóa căng ở cả hai bên cho cáp thép 6 mm
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi
  • Sự miêu tả
  • Grommets và khóa căng ở cả hai bên cho cáp thép 6 mm
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi