Kẹp liên kết, được cung cấp rời

Số của bài viết: 1986
Thông tin:

 

  • Kẹp liên kết (DBGM)
  • Cung cấp lỏng lẻo, như phụ tùng thay thế.
  • Chiều dài: xấp xỉ: 60 cm
  • Sự miêu tả
  • Kẹp liên kết (DBGM)
  • Cung cấp lỏng lẻo, như phụ tùng thay thế.
  • Chiều dài: xấp xỉ: 60 cm