Kẹp máng xối cho dây chim- Gói 10

Số của bài viết: 2160
Thông tin:

 

  • Kẹp máng xối
  • Gói 10
  • Một cột dây chim được cố định vào một kẹp thép không gỉ
  • Điều này cho phép một hệ thống dây chim được gắn vào mép hàng đầu của máng xối
  • Sự miêu tả
  • Kẹp máng xối
  • Gói 10
  • Một cột dây chim được cố định vào một kẹp thép không gỉ
  • Điều này cho phép một hệ thống dây chim được gắn vào mép hàng đầu của máng xối