Kết hợp ghế con lắc

Số của bài viết: 6446
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,10 m
Yêu cầu về không gian: Ø 3,80 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 11,00 m, khuyến nghị Ø 14,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 95,50 m²
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), chiều dài 3,80 m
  • 4 dầm bập bênh (Ø 14 cm), chiều dài 180 cm