Kết thúc bollard với 2 lỗ khoan

Số của bài viết: 6627
Thông tin:

 

  • Trụ cây bằng gỗ được bào, đánh vecni, lệch tâm, chống áp
  • Bao gồm 2 lỗ khoan cho dây thừng
  • Ø 16 cm, dài 1,50 m, không có ống tay áo