Khóa kẹp thắt lưng 55cm có kẹp

Số của bài viết: 1989
Thông tin:

 

  • Nịt thắt lưng có kẹp.
  • Chiều dài: xấp xỉ 55 cm
  • Cung cấp lỏng lẻo.
  • Sự miêu tả
  • Nịt thắt lưng có kẹp.
  • Chiều dài: xấp xỉ 55 cm
  • Cung cấp lỏng lẻo.