Khớp chung, bao gồm. vòng bi an toàn

Số của bài viết: 6486
Thông tin:

 

  • Với vòng bi PA và ống lót Teflon bổ sung
  • Bu lông, khớp nối đa năng M18 x 220 mm, bu lông, ổ trục an toàn M16 x 200 mm
  • Với các vòng bi và xích an toàn bổ sung, được thiết kế đặc biệt để treo HUCK Bird’s Nest® nguyên bản

Đã thử và kiểm tra trong mười năm và an toàn khi sử dụng!