Khớp phổ quát, bao gồm vòng bi an toàn

Số của bài viết: 3962
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Với vòng bi PA và ống lót Teflon bổ sung
  • Bu lông, khớp nối đa năng M18 x 220 mm, bu lông, ổ trục an toàn M16 x 200 mm
  • Với vòng bi và xích an toàn bổ sung, được thiết kế đặc biệt để treo HUCK Bird’s Nest ban đầu
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Với vòng bi PA và ống lót Teflon bổ sung
  • Bu lông, khớp nối đa năng M18 x 220 mm, bu lông, ổ trục an toàn M16 x 200 mm
  • Với vòng bi và xích an toàn bổ sung, được thiết kế đặc biệt để treo HUCK Bird’s Nest ban đầu