Khung chôn cho tấm bạt lò xo đào cho tấm bạt lò xo 2000

Số của bài viết: 3715
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Khung thép tấm (tương ứng với kích thước của tấm bạt lò xo, để tiết kiệm thời gian lắp đặt mà không cần đổ bê tông)
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Khung thép tấm (tương ứng với kích thước của tấm bạt lò xo, để tiết kiệm thời gian lắp đặt mà không cần đổ bê tông)