Khung thành bóng ném tự do bằng nhôm

Số của bài viết: 4655
Thông tin:

 

  • Hộp nhôm 80 x 80mm
  • Hoàn chỉnh với hệ thống giữ lưới an toàn
  • Giá đỡ lưới làm bằng thép mạ kẽm cường độ cao
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Hộp nhôm 80 x 80mm
  • Hoàn chỉnh với hệ thống giữ lưới an toàn
  • Giá đỡ lưới làm bằng thép mạ kẽm cường độ cao

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)
  • Đỏ (07)