Khung thông báo cho các trampolines được cài đặt vĩnh viễn

Dig-in frame
Số của bài viết: 6466
Thông tin:

 

  • Khung thép tấm (tương ứng với kích thước của tấm bạt lò xo, để tiết kiệm thời gian lắp đặt mà không cần đổ bê tông)