Khung xích đu linh sam Douglas, Chiều cao hệ thống treo 2,50 m

Số của bài viết: 6514
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: 2,50 m
Chiều cao thiết bị: 2,85 m
Yêu cầu về không gian: 3,15 x 4,00 m
Vùng an toàn: 4,20 x 8,20 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 34,50 m²
Chiều cao rơi của xích đu một chỗ ngồi: 1,45 m
Độ cao rơi của chim yến: 1,45 m
Bê tông cần thiết m³: 1,4 m³
Số lượng người dùng: 4
  • Mô tả
  • 4 trụ linh sam Douglas (Ø 160 mm), có giày đăng và nắp nhựa
  • 1 chùm đầu linh sam Douglas (Ø 180 mm), dài 4,00 m, có nắp nhựa
  • Không có các thành phần treo hoặc vòng bi treo