Khung xích đu linh sam Douglas, dài, chiều cao hệ thống treo 2,50 m

Số của bài viết: 6517
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: 2,50 m
Chiều cao thiết bị: 2,85 m
Yêu cầu về không gian: 6,80 x 3,15 m
Vùng an toàn: 9,20 x 8,20 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 76,00 m²
Chiều cao rơi của xích đu một chỗ ngồi: 1,45 m
Độ cao rơi của chim yến: 2,45 m
Bê tông cần thiết m³: 1,40 m³
Số lượng người dùng: 8
  • Mô tả
  • 4 trụ linh sam Douglas (Ø 160 mm), có giày đăng và nắp nhựa
  • 1 dầm đầu linh sam Douglas (Ø 180 mm), chiều dài 6,80 m, có nắp nhựa
  • Không có các thành phần treo hoặc vòng bi treo