Khung xích đu “trẻ em”

Số của bài viết: 6518
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: 2,50 m
Yêu cầu về không gian: 3,20 x 3,85 m
Vùng an toàn: 4,05 x 8,20 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 33,25 m²
Chiều cao rơi của xích đu một chỗ ngồi: 1,45 m
Độ cao rơi của chim yến: 1,45 m
Bê tông cần thiết m³: 1,30 m³
Số lượng người dùng: 4
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 4,00 m, 1 dầm đầu bằng thép (Ø 100 x 100 mm), dài 2,55 m, mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • Không có các thành phần hoặc vòng bi treo