Kìm Bostitch P7

Số của bài viết: 2322
Thông tin:

 

  • Kìm Bostitch P7
  • Kẹp giữ 50 vòng heo
  • Lò xo được nạp để sử dụng một tay dễ dàng
  • Sự miêu tả
  • Kìm Bostitch P7
  • Kẹp giữ 50 vòng heo
  • Lò xo được nạp để sử dụng một tay dễ dàng