Kim tự tháp 4 dây SPIDER với 4 đường kẻ

SPIDER 4 rope pyramid SPIDER 4 rope pyramid
Số của bài viết: 6444
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 4,35 m
Độ cao rơi: 0,85 m
Yêu cầu về không gian: 6,00 x 6,00 m
Vùng an toàn: 7,80 x 7,80 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 57,30 m²
Bê tông cần thiết m³: 8,70 m³
Số lượng người dùng: 25
  • Mô tả
  • 1 trụ thép (Ø 159 mm), mạ kẽm nhúng nóng, có nắp nhôm
  • Cấu trúc lưới leo núi 3D
  • 4 tay quay M16, mạ kẽm
  • Dây thừng và lưới Hercules (Ø 18 mm, 6 sợi với lõi thép)