Kim tự tháp leo núi lớn

Số của bài viết: 6461
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 4,20 m
Yêu cầu về không gian: Ø 3,40 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 8,00 m, khuyến nghị Ø 11,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 50,00 m²
Độ cao rơi: 2,80 m
Bê tông cần thiết m³: 1,00 m³
Số lượng người dùng: 20
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 5,00 m, với bộ bảo vệ cột PA
  • 1 chiếc giày quay
  • Sàn cao su 1 gói có lưới (Ø 1,90 m)
  • 1 tay quay
  • 1 chùm vòng nhôm
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)