Kim tự tháp leo núi mini

Số của bài viết: 6457
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,00 m
Yêu cầu về không gian: Ø 3,50 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 8,00 m, khuyến nghị Ø 10,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 50,20 m²
Độ cao rơi: 2,00 m
Bê tông cần thiết m³: 1,20 m³
Số lượng người dùng: 15
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m, với bộ bảo vệ cột PA
  • 1 chiếc giày quay
  • 1 gói lưới
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)