Kìm uốn bánh cóc chuyên nghiệp

Số của bài viết: 2340
Thông tin:

 

  • Kìm uốn bánh cóc
  • Để sử dụng với các ống sắt bằng nhôm và đồng
  • Có thể uốn cong lên đến 2,5mm ferrules
  • Đối với sử dụng dây 3mm Tay cầm dây
  • Sự miêu tả
  • Kìm uốn bánh cóc
  • Để sử dụng với các ống sắt bằng nhôm và đồng
  • Có thể uốn cong lên đến 2,5mm ferrules
  • Đối với sử dụng dây 3mm Tay cầm dây