Kính leo núi

Climbing Glasses Climbing Glasses Climbing Glasses
Số của bài viết: 6288
Thông tin:

 

  • Chiều cao thiết bị: 2,05 m
  • Yêu cầu về không gian: 5,50 x 4,90 m
  • Vùng an toàn: 9,20 x 8,25 m
  • Tối thiểu chống rơi: 68,10 m²
  • Độ cao rơi: 2,05 m
  • Yêu cầu bê tông: – m³
  • Số lượng người dùng: 44
  • Nhóm tuổi được đề xuất: 6 tuổi trở lên