Knotball vòng bungee

Số của bài viết: 649
Thông tin:

 

  • Vòng lặp bungee Knotball 150mm
  • Chỉ để cố định vật liệu màn hình vào khung màn hình
  • Sự miêu tả
  • Vòng lặp bungee Knotball 150mm
  • Chỉ để cố định vật liệu màn hình vào khung màn hình