Làn sóng

Wave Wave
Số của bài viết: 6229
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.50 m

Yêu cầu không gian:

18.75 x 3.20 m

Vùng an toàn:

21.80 x 7.60 m

Min. chống rơi:

130.45 m²

Chiều cao rơi:

2.50 m

Bê tông cần thiết m³:

7.20 m³

Số người dùng:

122
  • Mô tả
  • Thiết kế đường ống (Ø 193,70 mm), phủ bột (màu xám antraxit)
  • Bao gồm hỗ trợ
  • 1 màng cao su
  • 2 khóa học leo núi
  • 1 lưới hình phễu Dây và lưới làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)