Leo dốc, midi

Số của bài viết: 6454
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,00 m
Yêu cầu về không gian: Ø 2,00 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 7,00 m, khuyến nghị Ø 10,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 38,50 m² /78,55 m²
Độ cao rơi: 1,70 m
Bê tông cần thiết m³: 1,00 m³
Số lượng người dùng: 8
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 1,59 m), chiều dài 3,80 m
  • 1 net
  • 1 phần tử phát (Ø 1,90 m)
  • 1 giày quay
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm. 6 sợi, có lõi thép)