Leo núi băng ghế dự bị

Climbing Bench Climbing Bench
Số của bài viết: 6283
Thông tin:

 

  • Chiều cao thiết bị: 1,60 m
  • Yêu cầu về không gian: 3,85 x 1,90 m
  • Vùng an toàn: 27,60 m
  • Tối thiểu chống rơi: 7,25 x 4,80 m²
  • Độ cao rơi: 1,00 m
  • Yêu cầu bê tông: – m³
  • Số lượng người dùng: 21
  • Nhóm tuổi được đề xuất: 6 tuổi trở lên