Leo núi thả diều

Climbing Kite Climbing Kite
Số của bài viết: 6257
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

4.15 m

Yêu cầu không gian:

6.40 x 3.90 m

Vùng an toàn:

11.30 x 8.00 m

Min. chống rơi:

65.00 m²

Chiều cao rơi:

3.00 m

Bê tông cần thiết m³:

4.75 m³

Số người dùng:

24
  • Mô tả
  • Cột thép (Ø 193,70 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 6,20 m với mui xe cột
  • Cấu trúc lưới leo núi
  • Dây và lưới làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)