Lều Net

Tent Net Tent Net
Số của bài viết: 6277
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,65 m
Yêu cầu về không gian: 8,80 x 5,80 m
Vùng an toàn: 10,05 x 7,05 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 55,00 m²
Độ cao rơi: 2,00 m
Bê tông cần thiết m³: 2,08 triệu
Số lượng người dùng: 38
  • Mô tả
  • 2 cột buồm bằng thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,40 m, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • 1 lưới lều với dây căng
  • Xích đu 2 lốp
  • Làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)