Tổ của Đại bàng nhỏ – Nền tảng, với các trụ bằng gỗ sồi

Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest
Số của bài viết: 6400
Thông tin:

 

  • Phiên bản tiêu chuẩn: 5 trụ gỗ sồi (Ø 160/200 mm), được đánh vecni, với nhiều chiều dài khác nhau, với tấm an toàn bằng thép
  • 1 tổ chim HUCK nguyên bản (Ø 1,20 m)
  • 1 cầu nối bổ trợ
  • 1 lưới treo hình tròn
  • 1 trang trình bày GRP
  • 1 lưới leo núi
  • 1 xà ngang thép bao gồm. bậc thang đi lên
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)