Lò xo tổ chim

Bird nest springer
Số của bài viết: 6554
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,00 m
Yêu cầu về không gian: Ø 1,30 m
Vùng an toàn: Ø 4,30 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 14,50 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Số lượng người dùng: 4
  • Mô tả
  • 1 HUCK Bird‘s Nest® nguyên bản (Ø 1,20 m)
  • Thanh được mạ kẽm, sơn màu đỏ
  • Tấm glulam
  • 1 mỏ neo chôn dưới đất, mạ kẽm nhúng nóng, với 3 lò xo