Lò xo tổ chim

Bird’ nest springer Bird’ nest springer
Số của bài viết: 6260
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.00 m

Yêu cầu không gian:

Ø 1.30 m

Vùng an toàn:

Ø 4.30 m

Min. chống rơi:

14.50 m²

Chiều cao rơi:

1.00 m

Số người dùng:

4
  • Mô tả
  • 1 tổ yến HUCK Bird‘s Nest® nguyên bản (Ø 1,20 m)
  • Thanh mạ kẽm, sơn màu đỏ
  • Tấm glulam
  • 1 mỏ neo chôn dưới đất, mạ kẽm nhúng nóng, với 3 lò xo