Lồng đèn leo tổ

Lantern climbing nest Lantern climbing nest
Số của bài viết: 6235
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.50 m

Yêu cầu không gian:

1.00 x 2.65 m

Vùng an toàn:

Ø 4.30 m

Min. chống rơi:

14.50 m²

Chiều cao rơi:

1.50 m

Bê tông cần thiết m³:

0.70 m³

Số người dùng:

6
  • Mô tả
  • 1 trụ thép (Ø 160 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,50 m, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • Tổ ong HUCK với mỏ neo trên mặt đất
  • 1 khớp phổ quát (Điều 4608-2)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)