Lồng đèn xích đu

Lantern swing nest Lantern swing nest
Số của bài viết: 6225
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.50 m

Yêu cầu không gian:

2.55 x 0.76 m

Vùng an toàn:

Ø 4.30 m

Min. chống rơi:

14.50 m²

Chiều cao rơi:

0.55 m

Bê tông cần thiết m³:

0.70 m³

Số người dùng:

2
  • Mô tả
  • 1 trụ thép (Ø 160 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,50 m, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • Đĩa xích đu có đế gỗ và mỏ neo trên mặt đất
  • Dây xích treo có tay áo
  • 1 khớp chung (Điều 4608-2)