Lưới an toàn ném búa cho khung 4,50 – 5 m

Số của bài viết: 4698
Thông tin:

 

 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Lưới an toàn ném búa cho lồng có chiều cao 4,50 và tăng lên 5 m ở các bên
 • Kích thước lưới: cao 5 – 5,50 m, dài 25 m
 • Lưới ném búa cho lồng có 2 tấm nghiêng rộng 2 m (Độ mờ: 7 x 2,74 m + 2 x 2 m = 23,18 m)
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Lưới an toàn ném búa cho lồng có chiều cao 4,50 và tăng lên 5 m ở các bên
 • Kích thước lưới: cao 5 – 5,50 m, dài 25 m
 • Lưới ném búa cho lồng có 2 tấm nghiêng rộng 2 m (Độ mờ: 7 x 2,74 m + 2 x 2 m = 23,18 m)

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)